فن آوری

تجهیز کروم بوکت های جدید به پلی استور

امسال بیشتر کروم بوک ها (لب تاپ های شرکت گوگل) به فروشگاه گوگل(Play Store) مجهز خواهند شد.

داشتن امکانات فروشگاه گوگل بر روی لب تاپ های کروم یک اتفاق و تجربه ی عالی می باشد اما متاسفانه تمامی لب تاپ ها، این قابلیت ندارند زیرا همه ی آن ها در ایک زمان ساخته نشده اند.

در ژانویه ی سال ۲۰۱۷ شرکت گوگل اعلام کرد تمامی لب تاپ های این شرکت که در سال ۲۰۱۷ عرضه می شوند، می توانند از برنامه های اندورید پشتیبانی کرده و آنها را اجرا کنند و همچنین قرار است به تدریج مدل های قدیمی نیز به این قابلیت تجهیز شوند.

این روند همچنان ادامه دارد و شرکت گوگل تا کنون ۱۰ مدل از لب تاپ های قدیمی که به این قابلیت مجهز شده اند  را معرفی کرده است . اما با این حال هنوز تعداد زیادی از لب تاپ ها به این قابلیت مجهز نیستند.

ارسال پاسخ

Real Time Web Analytics